Insenertehnilised lahendused meilt!

Teenused

Ehituse omanikujärelevalve

Teehoiutööde omanikujärelevalve

Ehitushangete läbiviimine

Ehitusalane konsultatsioon

Projektijuhtimine/tellija esindamine

Ekspertiiside teostamine

Tehtud projektid

2017
·        Riigitee nr 11 Tallinna ringtee km 2,8-6,0 Lagedi liiklussõlme ja teelõigu ehitus, FIDIC Inseneri teenus
·        Põhimaantee nr 4 (E67) Tallinn-Pärnu-Ikla km 28 – 37 Ääsmäe - Kohatu 2+1 möödasõidualade ehitus, FIDIC Inseneri teenus
·        Tartu läänepoolse ÜS II ehitusala jalakäijate tunneli ehitus ja taastusremont, projektijuhtimine
·        Jõhvi linnas Puru tee pikenduse ehitustööd, sh jalakäijate kaarsild ja tunnel
·        Riigitee nr 11106 Kuusalu tee km 0-1,9 ja nr 11260 Jõelähtme - Kemba km 20,1-24,4 remont
·        Asfaltkatete kuumtaastamised 2017 Rooparemix meetodil
·        Riigitee nr 55 Mõisaküla tee km 0-3,5 rekonstrueerimine
·        Jüri alevikus Laste tn rekonstrueerimine
·        Riigitee nr 49 Imavere – Viljandi – Karksi-Nuia km 47,979-49,119 remont
·        Kõrvalmaantee 11125 Perila-jäneda km 0-10,7 remont
·        Riigitee nr 11 Tallinna ringtee km 6,0-9,7 Lagedi-Karla teelõigu ehitus

 

 2018
·        Kärdla lennujaama lennuvälja liiklusala renoveerimine ja sellega seotud rajatiste ehitustööd
·        Riigitee nr 11 Tallinna ringtee km 6,0-9,7 Lagedi-Karla teelõigu ehitus
·        Riigimaantee nr 1 Tallinn-Narva km 17,2-18,7 lõunapoolse kogujatee ehitus
·        Kõrvalmaantee 11125 Perila-Jäneda km 24,119-28,350 remont
·        Pilootprojekt tugimaantee 22 Rakvere – Väike-Maarja – Vägeva lõigu km 3,12-10,37 taastusremont ja liiklusohtlike kohtade ümberehitus ehituse infomudeliga (BIM)
·        Riigiteede nr 11280 km 0,085-0,885, nr 11285 km 0-1,1, nr 85 km 10,0-15,4 remont, nr 1 km 39,0-40,2 I niidi avariiremont ja nr 11250 km 10,3 ülekäiguraja ehitamine
·        Riigitee nr 29 Märjamaa-Koluvere km 0,05-14,36 ehitus ja riigiteede nr 20185 km 6,84-8,39 ning 20187 km 0,14-1,24 tolmuvabade katete ehitamine
·        T1 kaubanduskeskuse teede ehitus
·        Saku aleviku Hiiemäe teede, tehnovõrkude ja kraavide ehitus
·        Tugimaantee 35 Iisaku-Tudulinna lõigu km 0,8-16,5 rekonstrueerimine ja Tagajõe silla remont. Sisaldas möss tehnoloogiaga pindamist

 

 2019
·        Tugimaantee 35 Iisaku-Tudulinna lõigu km 0,8-16,5 rekonstrueerimine ja Tagajõe silla remont. Sisaldas möss tehnoloogiaga pindamist
·        Riigitee nr 11 Tallinna ringtee km 20,2-24,2 Luige-Saku ehitus (sh Rail Balticu viaduktid Tallinna ringteel)
·        Tugimaantee 90 Põlva-Karisilla km 0,190-11,295 asuva Rosma-Soohara lõigu rekonstrueerimine
·        Riigitee nr 49 Imavere – Viljandi – Karksi-Nuia km 0,057 – 2,689 taastusremont
·        Riigiteede nr 1113 Assaku-Jüri km 0-1,55 ja nr 4 Tallinn-Pärnu-Ikla km 78,8-80,8 katete taastusremont
·        Asfaltkatete kuumtaastamised 2019 Rooparemix meetodil
·        Riigitee nr 92 Tartu – Viljandi – Kilingi-Nõmme km 48,443 – 58,700 taastusremont
·        Riigitee nr 11390 Tallinn-Rannamõisa-Kloogaranna km 2,6-4,1 teelõigu ehitamine, 2+2 ristlõige.

 

 Üldehitusobjekti
Laohoone:
·      Muugal, 10 000m2
 Kortermajad:
·   3 korruselisi - 1 tk
·   4 korruselisi - 7 tk
·   6 korruselisi - 1 tk
·   8 korruselisi - 2 tk

 

 

Meeskond

Meie meeskonda kuuluvad suurte kogemustega spetsialistid

Lembitu Lindmäe

Juhatuse liige

Diplomeeritud ehitus- ja teedeehitusinsener lembitu@lindvill.ee +372 5199 5386

Tõnis Villmäe

Juhatuse liige

Diplomeeritud teedeinsener tonis@lindvill.ee +372 5649 0321

Ettevõttest

OÜ Lindvill on asutatud 2015 aastal. Ettevõtte põhitegevusalad on üldehitutööde ja tee-ehitustööde omanikujärelevalve, tellija nõustamine ehitusalastes küsimustes ning ehituse ja projektdokumentatsiooni ekspertiiside teostmine. 

 

Kontakt

Anname Sulle asjatundlikku nõu seoses ehitusejärelvalvega ja hangete läbiviimisega.
Kui sul tekkis meile küsimusi siis võta julgelt meiega ühendust. Meie aitame!

Keevise 10, Tallinn
info@lindvill.ee